REGION HALLAND - TIMBANKEN

Vad är Timbanken?

Timbanken är Region Hallands och kommunernas affärsutvecklarstöd för dig som vill utveckla ditt företag eller planerar att starta ett. När du öppnar konto i Timbanken får du tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året inom följande områden.

  • Affärsplan ,affärsstrategi och affärsutveckling
  • Ekonomi, avtal och juridik
  • Marknad, sälj, social media, varumärkesarbete och offentlig upphandling
  • Ledning, organisationsutveckling, HR och anställningar
  • Produkt/tjänsteutveckling och import/export
  • Digitalisering, teknik och automation
  • Miljö, social, ekologisk hållbarhet och CSR

Rådgivningen och konsulthjälpen inom varje område utförs av kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Consult MENA återfinns i affärsområde

3: Marknad, sälj, varumärkesarbete

5: Produkt- och Tjänsteurveckling, Import/Export

Se presentation m.m. på http://timbanken.se/valj-omrade-och-konsulter/marknad-och-salj/peter-martensson/peter-martensson/

Rådgivningen inom varje område utförs av 52 kvalificerade konsulter och specialister som valts ut och upphandlats av Region Halland.

Hur kommer jag i kontakt med Timbanken?

Det finns två vägar till Timbanken.

Du kan gå in på Timbankens egen hemsida, www.timbanken.se. Där hittar du alla information du behöver. Dels hur man går tillväga men också en utförlig presentation av alla konsulter och specialister.

Du kan också höra av dig direkt till din kommuns näringslivsenhet. Här får du en personlig kontakt och möjlighet att diskutera ditt företags behov. Tillsammans registrerar ni ditt företags uppgifter och ansöker om ett konto i Timbanken.

Så snart du fått klartecken om att du tilldelats timmar, kan du boka tid hos den eller de konsulter och specialister du vill träffa.

Hur kan du använda timmarna i Timbanken?

Om du öppnar konto i Timbanken får du som är företagare, såväl ny som redan etablerad, tillgång till fem timmars kostnadsfri rådgivning under året.

  • Kanske vill du förbättra din marknadsföring och försäljning?
  • Kanske vill du och ditt företag satsa på en ny exportmarknad?
  • Kanske behöver du ett bollplank för att utveckla din produkt, tjänst eller idé?

I dialog med kommunernas näringslivsenheter bestämmer du sedan vad du vill få hjälp med. Hos vem du vill använda dina fem timmar väljer du själv.

Vad händer efter mötet?

Efter mötet med konsulten skickas en enkät till dig med frågor om rådgivningens kvalité. Vi är tacksamma för dina åsikter vilket gör att vi kan följa upp konsulternas kvalité och anpassa utbudet om det finns en efterfrågan på annan kompetens.

Vem står bakom Timbanken?

Region Halland finansierar, följer upp och kvalitetssäkrar Timbanken, ett basutbud av affärsutvecklarstöd. Det sker i nära samarbete med Hallands sex kommuner. I varje halländsk kommun finns det på kommunernas näringslivsenhet kontaktpersoner som du kan träffa för att diskutera Timbanken. Allt för att göra det enkelt och tillgängligt för dig. 

Region Halland finansierar rådgivningen för att stimulera till utveckling och tillväxt av det halländska företagandet. Det finns ett kostnadstak på 3 miljoner per år vilket styrs av företagens efterfrågan på tjänster och varje kommun är tilldelade en pott baserad på antalet invånare i kommunen. 

Erbjudandet Timbanken startar den 1 januari 2017 och avslutas den 31 december 2020.

Timbanken – kontaktuppgifter kommuner

Laholms Kommun, Näringslivskontoret

Besöksadress:
Skottegränd 3, Laholm
timbanken@laholm.se

Anna-Lena Karlsson
Telefon: 0430 - 152 50

Kristin Oretorp
Telefon: 0708 - 26 96 92

 

Halmstads Näringslivs AB

Besöksadress
Köpmansgatan 20, Halmstad
timbanken@halmstad.se

Håkan Strömqvist
Mobil: 072 - 983 68 85

Anna-Maria Spaniol
Mobil: 072 - 963 99 90

 

Hylte Kommun, Näringslivskontoret

Besöksadress:
Fabriksgatan 1, Hyltebruk
timbanken@hylte.se

Fanny Pettersson
Mobil: 073 - 371 83 53

 

Falkenbergs Näringsliv AB

Besöksadress:
Kvarngatan 2, Falkenberg
naringsliv@falkenberg.se

Madeleine Jansson
Mobil: 076 - 786 12 91

Karin Torstensson
Mobil: 072 - 142 14 93

 

Marknad Varberg
Varbergs kommuns avdelning för näringslivs- och destinationsutveckling

Besöksadress:
Västra Vallgatan 39,
432 41 Varberg
naringsliv@varberg.se

Åsa Åkesson
Telefon 0340 - 868 18

 

Kungsbacka Kommun

Besöksadress:
Storgatan 37, Kungsbacka
naringsliv@kungsbacka.se

Carin Ternön
Telefon: 0300 - 83 41 54

Anna Frykman
Telefon: 0300 - 83 49 39

Elisabeth Ankarcrona
Telefon: 0300 - 83 42 28