PETER MÅRTENSON

- "Klok som en bok"
- "Lugn, driv, ärlighet, humor samt erfarenhet och kunskap"
Citat från kunder. 

Vill du uppgradera din B2P(eople) affärsutveckling inom:

  • Sälj / Marknadsföring
  • Export / Import, Internationalisering
  • Produkt- / Tjänsteutveckling
  • Varumärkes- / Designskydd
  • Affärsstrategier
  eller/och använda mina erfarenheter och kunskaper  i din
  • Styrelse / Advisory Board
    då ska du kontakta mig!